Aktualna gradiva, pojasnila, članki, mnenja in odgovori na vprašanja (tudi glede izvajanja interventnih ukrepov)

Na podlagi znanja in izkušenj v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki lahko naročite strokovna gradiva, pojasnila, stališča, članke ter mnenja in odgovore na vprašanja.

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Knjige iz založbe


Uvodna pojasnila Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Na področju urejanja prostora in graditve objektov je bila novembra 2017 s sprejemom treh novih zakonov uresničena celovita prenova. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) se začnejo uporabljati 1. junija 2018, ko naj bi bili skladno z novimi zakoni tudi številni podzakonski predpisi, brez katerih izvajanje zakonov v vseh določbah ne bo celovito zagotovljeno.

Več in naročanje...

In-house javno naročanje

Knjiga podrobno analizira sodno prakso in sistematično obravnava vsakega od elementov in-house razmerja, ki mora biti komunativno izpolnjen, da razmerje med naročnikom in ponudnikom obstoji. Na ta način se bralec seznani tako z uporabo kot genezo razvoja posameznega elementa, ki mora biti za nastanek in-house razmerja izpolnjen.

Knjiga je priročnik, katerega namen je prispevati k praktični in pravilni uporabi instituta in-house razmerja v praksi, kajti napačna oz. neupravičena uporaba tega instituta ima za posledico oddajo javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka, ki pa je eden izmed zakonskih znakov za prekrškovno odgovrnost naročnika in njegove odgovorne osebe.

Več in naročanje...

20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji

V letu 2017 mineva 20 leto od uveljavitve Zakona o javnih naročilih v Republiki Sloveniji, ki je uvedel javno-naročniške postopke v Republiki Sloveniji. Ob tej priložnosti so vodilni strokovnjaki za to področje v Republiki Sloveniji pripravili prispevke, v katerih obravnavajo področje javnih naročil skozi aktualna vprašanja izvajanja zakona.

Več in naročanje...

STORITVE

Dejavnost gospodarskega svetovanja s poudarkom na individualni obravnavi stranke.

O družbi Nebra d.o.o.

Tradicija odličnosti – stroškovno efektivne storitve in najvišji etični standardi nas vodijo pri izvajanju storitev za stranke od samega začetka delovanja družbe. V zadnjem obdobju smo se lotili tudi založniške dejavnosti predvsem iz vsebin, ki pomenijo dopolnitev k dejavnosti družbe.

Dejavnost gospodarskega svetovanja, s poudarkom na individualni obravnavi vsake stranke, opravljamo že vse od ustanovitve leta 1991. V začetku devetdesetih let smo sodelovali pri izvajanju postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, pri čemer smo bili aktivni od faze priprave programa preoblikovanja do registracije družb oziroma vpisa preoblikovanja družb v sodni register. Prav tako smo za stranke v okviru preoblikovanja pripravljali vrednotenje nepremičnin in opreme po metodologiji otvoritvene bilance.

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.